Begin juli 2018 werd de zogenaamde bijkluswet goedgekeurd, die twee weken later al inging. Wat houdt dat bijklussen precies in en wat zijn de voorwaarden om het te mogen doen? Wanneer en hoe geef je je bijklussen aan?

Wat is ‘bijklussen’?

 1. In je vrije tijd klussen, dus niet tijdens je werkuren.
 2. Tegen betaling, dus niet als vrijwilliger.
 3. Tot maximaal 6.130 euro per kalenderjaar, inclusief al je onkosten. Het gaat ofwel om verenigingswerk, ofwel om diensten van burger aan burger, ofwel om activiteiten in de deeleconomie (bv. Helpper of Deliveroo). Dat maximumbedrag is trouwens cumulatief, dus voor alle drie de soorten klussen sámen.
 4. De klussen voor verenigingen of andere burgers mogen maandelijks niet meer dan 510,83 euro bedragen. Voor de deeleconomieklussen geldt dat niet: daar moet je je beperken tot 6.130 euro per jaar.

Wie mag bijklussen?

 1. Werknemers die minstens 4/5e werken
 2. Zelfstandigen in hoofdberoep
 3. Gepensioneerden

Wat mag niet:

Als werkloze mag je niet bijklussen. Ook iemand die al als werknemer of aannemer werkt, kan niet bijklussen voor zijn werkgever.

Reclame maken voor jezelf (bv. op social media) kan ook niet: aangezien dat op een (bij)beroep begint te lijken, val je dan niet meer onder de bijklusregeling.

Welke klussen zijn dat?

Klussen voor een vereniging:

 1. Sport, cultuur, milieu en jeugd: lesgever, animator, scheidsrechter, steward, administratieve ondersteuning…
  (Omdat sportclubs seizoensgebonden zijn, is de bijkluswet zo aangepast dat het voortaan mogelijk is meer dan de voorziene 500 euro per maand bij te verdienen. Zolang je het totaal van 6.000 euro niet overschrijdt.)
 2. Klusjesman: onderhoud, beheer, schoonmaken
 3. Natuur- of stadsgids
 4. Oppas en begeleider bij ouderen, gehandicapten of kinderen

Klussen als diensten van burger aan burger:

 1. Oppas van kinderen, zorgbehoevenden, dieren en onroerend goed
 2. Privélesgever (muziek, kunsten, sport)
 3. Klein onderhoud in en rond de woning, van grafzerken (werken als regelmatige poetshulp valt daar niet onder)
 4. Administratieve hulp (géén professionele boekhouding)
 5. De bijklussen moeten occasioneel zijn: ze mogen niet met vaste regelmaat gebeuren!

Klussen in deeleconomie:

Op https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen.pdfvind je een lijst van erkende deelplatformen.

Hoe moet je dat aangeven?

Klus voor vereniging:

 1. Klusser en vereniging moeten een geschreven overeenkomst afsluiten.
 2. De verenging moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering lichamelijke schade afsluiten.
 3. De vereniging doet de aangifte (met daarop de datum van uitvoering en het uit te keren bedrag).

Klus van burger aan burger:

 1. Een mondelinge afspraak over taak en bedrag tussen klusser en begunstigde volstaat.
 2. Als klusser sluit je zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor schade af.
 3. Je doet zelf aangifte (met datum en bedrag en met het rijksregisternummer van de opdrachtgever) via een formulier op de online dienst bijklussen.be.

Klus voor deeleconomieplatform:

De klusser geeft zijn inkomsten zelf aan via zijn belastingaangifte.

Meer weten over bijklussen? Vraag advies bij FiscaCoach.